Fastna inte i att beskriva er värdegrund. Gör, lev, berätta! Så undviker ni skandalrubrikerna, slipper felbeslut, missförstånd och otydligheter. Vassa budskap och Lockwall kommunikation erbjuder olika workshopar, kurser och utbildningar enligt ett unikt koncept för att synliggöra er värdegrund i hela organisationen. Med nytänkande och praktiska verktyg i form av vår metod värdegrundskompassen kan ni snabbt walk the talk. Vi engagerar oss i ert företag så att ni kan engagera era medarbetare och kunder. Den som engagerar mest vinner!

"Jättebra och relevant. Roligt att inse kroppsspråkets betydelse och förslag på hur vi kan agera. Efter båda talarna känner jag mig väl förberedd för festivalens händelser och bemötandet av besökarna. Tack för två roliga och inspirerande timmar!"

Deltagare på vår inspirationsworkshop för alla volontärer på Nynäskalaset 2016.

Vår metod: Värdegrundskompassen

Utifrån er värdegrund leder vi processen med att skapa en röd tråd i er kommunikation, i allt från bemötande till budskap i sociala medier. Om ni inte har identifierat er värdegrund, så startar vi arbetet där.

Vi föreläser inte. Vi jobbar tillsammans med er i företaget. Det är bara ni som kan skapa er gemensamma värdegrund och det är var och en av er som får den att verkligen betyda något. Kompassen är vår metod. Och den är ert arbete. Det är bara ni som kan skapa er värdegrund och bara ni som kan leverera den i er kommunikation. Vi ska hjälpa och vägleda er. 


Workshop 1: BUDSKAP OCH INNEHÅLL

Gå från ord till handling. Formulera budskap och innehåll utifrån er värdegrund. Övning i budskapsformulering, visuell kommunikation, målgrupps- och kanalanpassning. Hemuppgift till nästa gång: Välj ut en del från er värdegrund, ett ord eller begrepp, och skapa en kommunikationsinsats utifrån din yrkesroll och dina arbetsuppgifter.


Workshop 2: ICKE VERBAL KOMMUNIKATION

Så använder vi kroppsspråk, bemötande och presentation för att tydliggöra vår värdegrund. Personlig feedback på den egna kommunikationen i praktiken. Hemuppgift i till nästa gång: Jobba med utvecklingspotentialer enligt den feedback ni fått. Samt fundera över frågan: Hur kan vi förbättra den ickeverbala kommunikationen på vår arbetsplats?


Workshop 3: STRATEGI OCH PLANERING

Exempel på innehåll: Var och hur når ni bäst de ni vill med ert budskap? Kartlägg ditt eget kommunikationssystem. Gör ett årshjul. Hemuppgift till nästa gång: Vad är er slutprodukt? Så ska ni internt veta hur ni ska hantera olika kommunikationssituationer utifrån er värdegrund.


Workshop 4: SÅ GÖR VI – CERTIFIERING

För att bli godkända enligt värdegrundskompassen ska:

 • Kunden har genomgått alla steg i kompassen.
 • Minst 80 procent av deltagarna har varit närvarande vid alla tillfällen.
 • Kunden redovisar hur de ska göra sin slutprodukt.
 • Kunden redovisa hur de ska följa upp värdegrundskompassen.

En slutprodukt kan till exempel vara:

 • Ett policydokument
 • Riktlinjer
 • En manual
 • En film
 • En folder
 • Sidor på intranätet
 • En affisch


Så här jobbar vi

INLEDANDE MÖTE – för att se om vi passar för varandraVi startar vårt samarbete med ett 1 -2 timmars inledande samtal. Ni presenterar ert behov och vi presenterar vår metod. Meningen är att ni efter mötet ska kunna fatta ett beslut om att gå vidare eller inte i arbetet med att stärka ert varumärke med värdegrunden som grund. Möte är så klart kostnadsfritt.

VI STÄLLER NÅGRA FRÅGOR – som hjälper oss att anpassa kompassen till era förutsättningarNär ni bestämt er för att anlita oss ber vi er besvara några frågor, som till exempel:Vad är ert syfte och mål med Värdegrundskompassen?Har ni en färdigformulerad värdegrund?Hur har ni arbetat med värdegrunden hittills?Hur många medarbetare har företaget? (Hur många workshopar behöver vi ha?)Vilka funktioner finns inom företaget?

VI LÄMNAR OFFERT - Nu när vi vet mer kan vi lämna en offert med ett upplägg och pris anpassat efter era förutsättningar.

BOKAR ALLA DATUM - När vi är överens om omfattning och pris bokar vi in alla datum och platser för träffarna under arbetet med Värdegrundskompassen.

VI BESÖKER ARBETSPLATSEN OCH TITTAR PÅ MATERIAL - För att skapa oss en uppfattning om hur det ser ut och hur medarbetare är mot varandra och kunder gör vi ett besök på arbetsplatsen/erna.Vi gör en genomgång av informationsmaterial och kommunikationen i företagets digitala kanaler och tittar på statistik om det finns.

INSPIRATIONSWORKSHOP - Hela processen kan gå på en dag eller pågå under max sex månader. Längre tid behöver det inte ta. Hur lång tid det tar för just er beror på syftet, hur många ni är och hur mycket ni vill fördjupa er i de olika aktiviteterna. Vi börjar alltid med en inspirationsworkshop så att alla får gemensam bild av vad vi gör och hur arbetet ska gå till.


Vanliga frågor och svar

När har man nytta av att göra Värdegrundskompassen? 

När du vill stärka ett företags eller organisations varumärke. Kompassen hjälper er att bli tydliga med vad ni står för och skapa en sammanhållen kommunikation i allt från det icke-verbala och bemötande till ord och bilder i er digitala kommunikation.

Går det att använda metoden Värdegrundskompassen i ett projekt?

Självklart. Värdegrundskompassen kan användas för att stärka företagets eller organisationens varumärke i stort eller för att planera kommunikationen i ett särskilt projekt eller en kampanj. Då blir upplägget lite enklare och snabbare och priset så klart ett annat.

Hur långt tidsperspektiv handlar det om innan kompassen är genomförd?

Om ni är en större organisation är det bra om arbetet pågår under en tid, så att alla hänger med. Det bör då gå lite tid mellan workshoparna, så att ni hinner med er hemläxa och att verktygen får sätta sig. Men det är inte bra om det drar ut på tiden för länge. Från start till mål räkna med cirka 4-6 månader. Gäller det ett mindre företag eller ett avgränsat projekt kan allt göras på en dag.

Vad kostar det?

Det är i princip omöjligt att svara på. Priset beror på så många olika saker. Bland annat hur många ni är, hur mycket material och statistik som ska gås igenom inför, om det är fler arbetsplatser som ska besökas, var workshoparna genomförs etcetera. Naturligtvis påverkar det om det är hela företaget som ska certifieras eller ett enskilt projekt. Ring oss så tar vi det där inledande mötet och ser vad vi kan komma fram till.

Hur mycket tid behöver vi lägga ner själva, mellan workshoparna?

Det beror så klart på er ambitionsnivå. Om ni väljer en genomgång av hela företaget så räkna med att ni behöver träffas minst en gång själva mellan workshoparna med oss och ett par timmars jobb per person under perioden.

Vad betyder det att bli certifierad i Värdegrundskompassen?

Det betyder att ni har skapat förutsättningar för ett starkt varumärke med en uttalad och väl genomarbetad värdegrund som grund. Det gör er kommunikation trovärdig och kommer hjälpa er att bygga relationer och skapa engagemang hos medarbetare och kunder för det ni gör och erbjuder.