Vi skapar innehåll som berör och engagerar och behärskar allt från nyheter, internkommunikation, feature och klarspråk till samhällsinformation och debatt. Vårt språk är enkelt, okomplicerat och modernt. Det händer att vi skriver på engelska och jobbar med texter på norska och danska.

Exempel på skribentuppdrag

-På uppdrag av Socialstyrelsen intervjuat och producerat artiklar till  webbplatsen mininsats.se, för personer som vill engagera sig som familjehem, jourhem, god man etcetera. 2016

-Sedan 2014 regelbundet anlitad som skribent för tidningen Svensk polis och som skribent och webbredaktör på polisens nationella kommunikationsenheten.

- Digital redaktör för FCG Prodacapo  2016-2018.

- Vassa budskap bidrog med texter och var delaktig i planering och utformning av Magasin Nynäshamn 2015. 

- Ett antal artiklar till Folktandvården Stockholms kundmagasin 2015.

- Artiklar och reportage i Magasin skärgård som kommer ut med tre nummer per år: vår, sommar och vinter 2011-2018.