Anna Arnerdal, Vassa budskap.

Skapa mångfald och säkra din framtida kompetens. Med kommunikation som verktyg hjälper Vassa budskap dig att öka mångfalden, skapa en kreativ, inkluderande och utvecklande arbetsplats som bidrar till att säkra er kompetensförsörjning.

Mångfald, jämställdhet och inkludering med kommunikation som verktyg.

Vi erbjuder just nu två olika workshopar tillsammans med Monica Pärus, MPowering people


1. Framtidens företag

En serie om tre workshopar för dig som vill få struktur på företagets strategiska arbete med jämställdhet, mångfald och inkludering. 


2. Din framtid är dina medarbetare

En introduktionsworkshop om hur du kan bredda bilden av ditt företag och på så sätt behålla medarbetare och hitta nya där du inte trodde att de fanns.

1. Framtidens företag

Häng på höstens workshopar och bli ett framtidens företag.

Eskilstuna håller, precis som övriga Sverige, på att bli allt mer heterogent. Blandningen av människor i arbetslivet är större någonsin och för många företag är mångfald numera också en nödvändighet för att trygga den framtida kompetensförsörjningen. På dessa workshopar får du arbeta med dina dina strategier för att bli ett framtidens företag.


18:E SEPTEMBER - JÄMSTÄLLDHET ÄR LÖNSAMT

Organisationer som arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald har visat sig såväl mer lönsamma som innovativa. Det bidrar också till minskad ohälsa och lägre personalomsättning. Men hur ser sambanden ut och hur kommer du igång?


2:A OKTOBER  - VISA VAD DU STÅR FÖR
Hur vill du framstå som arbetsgivare och aktör i näringslivet? Genom samhällsengagemang och ett
aktivt värdegrundsarbete stärks ditt företags attraktivitet som arbetsgivare. Hur kan du använda
kommunikation som verktyg för att visa vad ditt företag står för?

16:E OKTOBER  - SCHYSST ARBETSPLATS
Hur främjar du ett gott arbetsklimat med medarbetare som trivs och växer i sin roll? Hur kan du arbeta för att förebygga trakasserier och vad gör du när det uppstår? Vilka är framgångsfaktorerna för en inkluderande och schysst arbetsplats? Vi hjälper dig att hitta dina strategier framåt. 


Inbjudan med tider och mer fakta.


Anmälningslänk

2. Din framtid är dina medarbetare
- en introduktionsworkshop

Varför begränsa sig? Hitta talangerna inom företaget och sök dina framtida medarbetare på nya arenor. Bredda bilden av företaget och nå nya framgångar!


1. DU HAR INTE RÅD ATT INTE VARA HÅLLBAR
 • Möjligheter och vinster med ökad mångfald och jämställdhet i företaget.
 • ”Mina ägare är nöjda och vi gör en samhällsinsats.”
 • Hållbart företagande med de globala målen.
2.  SÅ SKAPAR DU EN KREATIV OCH INKLUDERANDE ARBETSPLATS
 • Metod: Analysera, förändra, följ upp.
 • Workshop: Hur ser det ut hos oss?
 • Verktyg: GoEqual, ett webbverktyg för alla steg.

3. KOMMUNIKATION SOM VERKTYG I DIN TALANGJAKT
 • Vill du nå bredare måste du bredda din kommunikation.
 • Workshop: Var finns våra framtida medarbetare?
 • Kommunikationsanalys av platsannons.


Vi tror att du kan nå dina mål med kommunikation som verktyg. Det gäller bara att tänka lite utanför den vanliga boxen, både bland befintliga medarbetare och för att hitta nya.

Vi vill ge dig verktyg för att:

 1. Förstå vinsten och möjligheterna med ökad mångfald och jämställdhet.
 2. Skapa en inkluderande arbetsplats.
 3. Skapa kommunikation som stöttar din framtida kompetensförsörjning. 


Välkommen att kontakta oss för att få en introduktionsworkshop. Gillar ni det ni hör och ser lämnar vi gärna en offert på fortsatt arbete för att ni ska nå era framtida mål.

Anna Arnerdal, anna@vassabudskap.se070-610 92 77

Boka vår introföreläsning om mångfald och kommunikation!