Anna Arnerdal, Vassa budskap.

Skapa mångfald och säkra din framtida kompetens. 
Med kommunikation som verktyg hjälper Vassa budskap dig att öka mångfalden, skapa en kreativ och utvecklande arbetsplats som bidrar till att säkra er framtida kompetensförsörjning.


Så här tänker vi på Vassa budskap:

Det finns många företag i dag som har svårt att rekrytera. Det finns samtidigt många arbetslösa. Vi tror att det finns stora möjligheter för dessa att hitta varandra. Företag behöver vidga sin kommunikation och bredda sitt varumärke för att nå ut till nya grupper där den framtida kompetensen kan finnas. Vi hjälper gärna dig som ser vinster med en ökad mångfald bland dina medarbetare med de kommunikativa verktygen, strategierna och planerna som gör det till verklighet. 

Strategisk kompetens, kreativitet, engagemang, entusiasm och ledarkompetens.

Din framtid är dina medarbetare - en introduktionsworkshop

Varför begränsa sig? Hitta talangerna inom företaget och sök dina framtida medarbetare på nya arenor. Bredda bilden av företaget och nå nya framgångar!


1. DU HAR INTE RÅD ATT INTE VARA HÅLLBAR
 • Möjligheter och vinster med ökad mångfald och jämställdhet i företaget.
 • ”Mina ägare är nöjda och vi gör en samhällsinsats.”
 • Hållbart företagande med de globala målen.
2.  SÅ SKAPAR DU EN KREATIV OCH INKLUDERANDE ARBETSPLATS
 • Metod: Analysera, förändra, följ upp.
 • Work shop: Hur ser det ut hos oss?
 • Verktyg: GoEqual, ett webbverktyg för alla steg.

3. KOMMUNIKATION SOM VERKTYG I DIN TALANGJAKT
 • Vill du nå bredare måste du bredda din kommunikation.
 • Work shop: Var finns våra framtida medarbetare?
 • Kommunikationsanalys av platsannons.


Workshopen hålls tillsammans med Monica Pärus, konsult inom social hållbarhet. Vi tror att du kan nå dina mål med kommunikation som verktyg. Det gäller bara att tänka lite utanför den vanliga boxen, både bland befintliga medarbetare och för att hitta nya.

Vi vill ge dig verktyg för att:

 1. Förstå vinsten och möjligheterna med ökad mångfald och jämställdhet.
 2. Skapa en inkluderande arbetsplats.
 3. Skapa kommunikation som stöttar din framtida kompetensförsörjning. 


Välkommen att kontakta oss för att få en introduktionsworkshop. Gillar ni det ni hör och ser lämnar vi gärna en offert på fortsatt arbete för att ni ska nå era framtida mål.

Anna Arnerdal, anna@vassabudskap.se070-610 92 77

Boka vår introföreläsning om mångfald och kommunikation!