contentbyrå
STOCKHOLM MÄLARDALEN

engagera mer

Engagera dina medarbetare, kunder och samarbetspartner. Det är den bästa kommunikationen. Content- & kommunikationsbyrån Vassa Budskap AB producerar content - kommunikativt och engagerande innehåll för dina olika målgrupper, i de format och kanaler som passar bäst utifrån vad du vill uppnå.

 • Vi analyserar, omvärldsbevakar och anpassar aktiviteter utifrån vad du som kund vill uppnå. Det är vår strategiska kompetens.
 • Vi skapar kreativt innehåll som engagerar kundens intressenter. Det är vår kreativa kompetens.
 • Med stort entusiasm leder vi arbetet från början till slut. Det är vår ledarkompetens.

Kommunikationsstrategi - det viktiga grundjobbet

Vassa budskap har mötes- och workshopmetoder för att:

 • finna era kommunikationsutmaningar och möjligheter.
 • inventera och analysera era intressenter och målgrupper.
 • välja de effektivaste kanalerna för er kommunikation: podd, intranät, mejl, nyhetsbrev, broschyr, tidning, sociala medier etc.
 • formulera vassa budskap som engagerar och fångar intresset hos era målgrupper.

Exempel på tjänster:

 • Interkulturell kommunikation med fokus på hur du skapar och behåller mångfalden i ditt företag.
 • Årlig översyn av företagets kommunikation. Hur fungerade kommunikationen under förra året? Vad händer under kommande år? Hur ser omvärlden ut?
 • Kommunikationsstrategi för specifikt projekt eller händelse, till exempel: införande av ny produkt eller tjänst, organisationsförändring eller ny lagstiftning som påverkar företaget.

Begär offert
Priset för denna tjänst varierar beroende på omfattning, vilket förarbete som gjorts och vilken målsättning som finns.
Kontakta oss för en offert. 070-610 92 77

Kommunikationsplanering - gör rätt saker i rätt ordning

Med en god planering används företagets resurser på bästa sätt, kommunikationsaktiviteter kan förstärka varandra och effekten av insatserna blir därmed större. I planen bestäms i vilken ordning kommunikationsinsatserna ska göras, vem som gör vad, vem ska godkänna, när är det lämpligt att publicera innehållet. Kommunikationsplaneringen föregås ofta av en strategi. 

Vassa budskap har effektiva verktyg för kommunikationsplanering och kan bland annat erbjuda:

 • Interkulturell kommunikationsplan - nå ut till nya målgrupper för att öka mångfalden i företaget.
 • Stöd i att skapa en årsplanering utifrån företagets verksamhet och andra händelser som påverkar kommunikationen.
 • Göra en planering för innehåll utifrån målgrupper, budskap, kanalval etcetera som ingår i företagets kommunikationsstrategi.
 • Planera varje enskild insats, med mer detaljer om vem som gör vad och när.
 • Ta fram kommunikationsplaner för särskilda insatser eller projekt.

Begär offert
Priset för denna tjänst varierar beroende på omfattning, vilket förarbete som gjorts och hur strategin ser ut.
Kontakta oss för en offert. 070-610 92 77

Produktion av text, bild, film med mera - som skapar engagemang

Vi skapar innehåll som berör och engagerar och behärskar allt från nyheter, internkommunikation, feature och klarspråk till samhällsinformation och debatt. Vårt språk är enkelt, okomplicerat och modernt. Det händer att vi skriver på engelska och jobbar med texter på norska och danska. Engagerande innehåll är kärnan i din kommunikation. Lyckas du inte fånga intresset hos din målgrupp är insatsen bortkastad. Vi erbjuder tjänster som skribent och redaktör. 

Vassa budskap är expert på engagerande innehåll och kan bland annat producera:

 • artiklar
 • reportage
 • pressmeddelanden
 • debattartiklar
 • informationstexter
 • hela webbplatser
 • hela magasin
 • filmer
 • professionell reklamfilm
 • enklare grejer för sociala medier
 • podd
 • intervjuer
 • hela program och programserier

Prisexempel
Priserna är ungefärliga, varje insats kräver en enskild bedömning av till exempel behovet av research och förarbete.

 • Webbartikel på cirka 1700 tecken 2500kr
 • Reportage, cirka 6000 tecken 13500 kr
 • Pressmeddelande 1700kr
 • Redaktörande av debattartikel på cirka 2500 tecken 2200kr
 • Enklare poddintervju på cirka 10 minuter 3500kr

Exempel på skribentuppdrag

 • Texter till nyhetsbrev, 4 gånger per år, för Eskilstuna Logistik och Etablering och omgörning av webbplats 2019.
 • Texter till sponsringsfolder för Eskilstuna United 2019.
 • Texter till Försvarshögskolans utbildningskatalog 2018 och 2019.
 • Sedan 2014 regelbundet anlitad som skribent för tidningen Svensk polis och som skribent och webbredaktör på polisens nationella kommunikationsenheten.
 • På uppdrag av Socialstyrelsen intervjuat och producerat artiklar till  webbplatsen mininsats.se, för personer som vill engagera sig som familjehem, jourhem, god man etcetera. 2016
 • Digital redaktör för FCG Prodacapo  2016-2018.

Begär offert
Priset för denna tjänst varierar beroende på omfattning, vilket förarbete som gjorts och hur strategin ser ut.
Kontakta oss för en offert. 070-610 92 77

Kommunikationsprojekt - vi håller dig i handen hela vägen

Från strategi, till planering och genomförande av insatser. Vassa budskap har erfarenhet av kommunikationsprojekt i alla storlekar, som involverar kompetenser både i och utanför företaget. Vi har väletablerade samarbeten med allt från strateger och tekniker till fotografer och skribenter.

Vassa budskap kan leda projektet från början till slut med allt vad det innebär av:

 • Råd och stöd i kommunikationsfrågor
 • Ta fram kommunikations- och aktivitetsplaner
 • Strategisk projektledning inklusive analyser, planering, budgetering och ledning
 • Operativ projektledning för innehållsproduktion
 • Uppföljningar inklusive utvärderingar, undersökningar, fokusgrupper, analyser m.m.
 • Innehållsproduktion: text, bild, film, ljud etc.

Exempel på projekt

 • Kommunikationsstöd till polisens ekonomiavdelning när de uppdaterade sitt ekonomisystem 2019.
 • Omgörning av webbplats för Eskilstuna Logistik och Etablering 2019.
 • Produktion av populärversion av polisens årsredovisning 2016.

Begär offert!
Priset för denna tjänst varierar beroende på bland annat projektets storlek, tidsåtgång och komplexitet.
Kontakta oss för en offert. 070-610 92 77