Vad gör en kommunikatör? Den frågan får vi ibland. Och svaret borde komma snabbt och enkelt. Det är ju vår profession. Men det är inte alltid så lätt att förklara för folk som inte begrip, som Stenmark sa en gång i tiden. Våra uppdragsgivare är ofta andra kommunikatörer. Vi förstår varandra. Men vi vill också jobba med företag och organisationer som inte har en egen kommunikationsresurs. Där om någonstans kan vi göra en insats. Här kan du läsa vad Vassa budskap erbjuder, rent konkret.


Kommunikationsstrategi - det viktiga grundjobbet

Vassa budskap har metoder för strategisk kommunikation och erbjuder bland annat:

 • Analyser av era kommunikationsutmaningar och möjligheter.
 • Inventering och analys av intressenter och målgrupper. 
 • Hjälp att välja de effektivaste kanalerna: intranät, mejl, nyhetsbrev, broschyr, tidning,
 • sociala medier etc. 
 • Rådge kring mediebearbetning (pressmeddelanden, debattartiklar). 
 • Budskapsformulering, vad och hur du ska uttrycka dig, vilka ord och bilder du väljer, ton och tilltal.


Exempel på tjänster:

 • Interkulturell kommunikation med fokus på hur du skapar och behåller mångfalden i ditt företag. 
 • Årlig översyn av företagets kommunikation. Hur fungerade kommunikationen under förra året? Vad händer under kommande år? Hur ser omvärlden ut? 
 • Kommunikationsstrategi för specifikt projekt eller händelse, till exempel: införande av ny produkt eller tjänst, organisationsförändring eller ny lagstiftning som påverkar företaget.


Begär offert
Priset för denna tjänst varierar beroende på bland annat företagets storlek och komplexitet, antalet målgrupper med mera. Kontakta oss för en offert.


Kommunikationsplanering - gör rätt saker i rätt ordning

Med en god planering används företagets resurser på bästa sätt, kommunikationsaktiviteter kan förstärka varandra och effekten av insatserna blir därmed större. I planen bestäms i vilken ordning kommunikationsinsatserna ska göras, vem som gör vad, vem ska godkänna, när är det lämpligt att publicera innehållet. Kommunikationsplaneringen föregås ofta av en strategi. 


Vassa budskap har effektiva verktyg för kommunikationsplanering och kan bland annat erbjuda:

 • Interkulturell kommunikationsplan - nå ut till nya målgrupper för att öka mångfalden i företaget.
 • Stöd i att skapa en årsplanering utifrån företagets verksamhet och andra händelser som påverkar. 
 • Göra en planering för innehåll utifrån målgrupper, budskap, kanalval etc som ingår i företagets kommunikationsstrategi. 
 • Planera varje enskild insats, med mer detaljer om vem som gör vad och när. 
 • Ta fram kommunikationsplaner för särskilda insatser eller projekt.


Begär offert
Priset för denna tjänst varierar beroende på omfattning, vilket förarbete som gjorts och hur strategin ser ut. Kontakta oss för en offert.


Produktion av text, bild, film med mera - som skapar engagemang

Engagerande innehåll är kärnan i din kommunikation. Lyckas du inte fånga intresset hos din målgrupp är insatsen bortkastad. Du måste utgå från målgruppen när du tar fram ditt material och när du formulerar dig. Vi erbjuder tjänster som skribent och redaktör. 

Vassa budskap är expert på engagerande innehåll och kan bland annat producera:

 • texter
 • artiklar
 • reportage
 • pressmeddelanden
 • debattartiklar
 • informationstexter
 • hela webbplatser
 • hela magasin
 • Filmer
 • professionell reklamfilm
 • enklare grejer för sociala medier
 • Podd
 • reportage
 • intervjuer
 • hela program och programserier


Prisexempel
Priserna är ungefärliga, varje insats kräver en enskild bedömning av till exempel behovet av research och förarbete.

 • Webbartikel på cirka 1500 tecken 2500kr
 • Pressmeddelande 1500kr
 • Redaktörande av debattartikel på cirka 2500 tecken 2000kr
 • Enklare poddintervju på cirka 10 minuter 2500kr


Hör av dig bums om du behöver vår hjälp att skapa innehåll som engagerar!


Kommunikationsprojekt - vi håller dig i handen hela vägen

Från strategi, till planering och genomförande av insatser. Vassa budskap har erfarenhet av kommunikationsprojekt i alla storlekar, som involverar kompetenser både i och utanför företaget. Vi har väletablerade samarbeten med allt från strateger och tekniker till fotografer och skribenter.

Vassa budskap kan leda projektet från början till slut med allt vad det innebär av:

 • Rådgivning och konsultativt stöd i kommunikationsfrågor
 • Framtagning av kommunikations- och aktivitetsplaner
 • Strategisk projektledning inklusive analyser, planering, budgetering och ledning
 • Operativ projektledning för trycksaker, evenemang, film, foto m.m.
 • Uppföljningar inklusive utvärderingar, undersökningar, fokusgrupper, analyser m.m.
 • Intervjuer, textframtagning, bearbetning för olika målgrupper och kanaler
 • Pressaktiviteter, såsom pressbevakning, pressmeddelanden, evenemang, artiklar


Begär offer
Priset för denna tjänst varierar beroende på bland annat projektets storlek, tidsåtgång och komplexitet. Kontakta oss för en offert.