Anna Arnerdal, Vassa budskap.

Kulturmöten, bla, bla, bla... som drivs av mig, Anna Arnerdal. Jag tror att kommunikation kan bidra till en positiv samhällsutveckling. Som företagare vill jag bidra till de globala hållbarhetsmålen och till en positiv utveckling av lokalsamhället. Det hör liksom ihop. Kan vi förbättra för människor och företag i Eskilstuna kan vi påverka världen. Jag tror på alla människors lika värde och att alla kan bidra.

Vem ska jobba för mångfald och inkludering på arbetsplatsen?

augusti 2020


I börsbolagens ledningsgrupper är 24 procent kvinnor. Det är en ökning med en procentenhet jämfört med förra året, visar Allbrights årliga undersökning. Vilka ska jobba för mer jämställdhet? De 66 procent män som sitter i bolagens styrelser? Ja, det är ju de som bestämmer. Det är dem vi måste påverka.

Samma sak gäller mångfaldsarbete. Jag har många gånger frågat mig om jag är rätt person att driva mångfaldsfrågor. En vit medelålders kvinna, på många sätt privilegierad och utan synliga funktionsvariationer. Ja, det är jag och alla andra som finns i ledande positioner i samhället. Det är vi som har makt att påverka företag att öka sin mångfald och inkludering på arbetsplatsen.

Jag pratar i och för sig hellre om interkultur. Ett kanske svårare begrepp och lite mer provocerande. För mig betyder mångfald att vi lever sida vid sida och respekterar varandra, vilket så klart är bra men interkultur är när vi utvecklas tillsammans och tar det ett steg vidare. För att skapa interkultur måste alla vara öppna, nyfikna på den andre och villig att utvecklas.

Måste man, till exempel ta i hand när man hälsar på en annan människa. Det har fungerat bra att låta bli nu i coronatider, eller hur? Men kan man på en arbetsplats tillsammans komma överens om hur man hälsar på varandra på ett sätt som alla tycker är respektfullt?
Ja, det går. Jag har besökt ett sådant företag. Ett industriföretag med många anställda och konsulter från andra länder och med kvinnor i ledande positioner.

Varför ska man då sträva efter en större mångfald på sin arbetsplats? Vad vinner vi på det, liksom. Några anledningar är den mer internationella marknaden där språk- och kulturkompetens behövs. Med en större mångfald av ålder, kön, bakgrund och erfarenheter blir grupper mer kreativa, innovationskraften ökar och ni får en större kunskapsspridning.

Man kan också tänka sig att företaget har ett demokrati och rättighetsperspektiv i sin verksamhet. Jag har till exempel träffat ett företag som anställer många nyanlända. De har ökat sin lönsamhet samtidigt som de har sänkt sina lönekostnader och som om det inte vore nog säger vd:n att det också är ett sätt för dem att bidra till ett bättre samhälle.

Men är det enkelt? Nej. Svårigheter att kommunicera och ökad risk för konflikter. Fördomar, jargong och kulturen på arbetsplatsen är sådant som kan hindra en bredare rekrytering. är något man måste arbeta medvetet och strategiskt med. Företaget måste våda ha en öppen dialog och bidra till att skapa kunskap. Kunskap minskar människors rädsla för det som är nytt och okänt.

Med kommunikation som verktyg kan du bredda bilden av företaget och locka fler kunder, samarbetspartner och nya medarbetare. Med större variation i bilder som speglar befolkningen i dagens samhälle och texter om når fler än de gamla vanliga får fler kännedom om ditt företag. Sprid det du gör och står för. Berätta företagets historier. Webbsidor och sociala medier är viktiga källor för de som söker jobb i dag.


Vem ska göra det om inte du och jag?

Allt hänger ihop och alla kan bidra

augusti 2020


Kulturer möts och blir ny kulturKan begreppet interkultur ge stöd i hur människor kan mötas i den mångkulturella och globaliserade värld vi lever i, idag? För att lära mig mer om detta har jag läst 30 högskolepoäng (2x15) i just interkultur. 

Här delar jag med mig av en reflektion om detta. Kultur ser jag som ett socialt förhållande och inte som individuell bildning eller konst. Kulturen är föränderlig, både på individ- och på grupp- och  samhällsnivå. Genom livet lär vi oss de kulturella färdigheter vi behöver. Som barn lär vi oss av våra föräldrar och vuxna i vår närhet men även senare i livet när vi kommer till en ny stad, får en ny yrkesroll, börjar med en ny idrott eller får nya grannar lär vi in nya saker. I en globaliserad värld har kulturen, enligt mig (och flera forskare inom interkultur och antropologi), ingenting med nationalitet att göra. Interkultur är processerna mellan kulturer. Där kulturer möts, kan man säga. För att mötas krävs kunskap om de inblandade kulturerna. För mig innebär interkultur att vi måste ha ett öppet sinne och förmåga att sätta oss in i hur andra människors ser på världen. Då kan vi mötas och från olika håll utveckla vår egen kultur.