Anna Arnerdal, Vassa budskap.

Vassa budskap är ett enkvinnasföretag som drivs av mig, Anna Arnerdal. Jag tror att kommunikation kan bidra till en positiv samhällsutveckling. Som företagare vill jag bidra till de globala hållbarhetsmålen och till en positiv utveckling av lokalsamhället. Det hör liksom ihop. Kan vi förbättra för människor och företag i Eskilstuna kan vi påverka världen. Jag tror på alla människors lika värde och att alla kan bidra.

Boka vår introföreläsning om mångfald och kommunikation!

Med kommunikation som verktyg

Jag tror att företag kan bli bättre på jämställdhet, att ge män och kvinnor lika möjligheter till utveckling. Genom att berätta hur de gör kommer de att locka nya medarbetare som vill jobba i just den miljön. De kommer också att bli mer lönsamma.Organisationer som arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald har visat sig såväl mer lönsamma som innovativa. Det bidrar också till minskad ohälsa och lägre personalomsättning. 


Ett mer jämlikt samhälle minskar risken för konflikter och gör att människors möjligheter att delta i och påverka samhällsutvecklingen ökar. Här kan medvetna företag göra stora insatser genom att arbeta aktivt med mångfald och inkludering. Med medveten kommunikation som breddar bilden av företaget lockar du fler att bli intresserade och bidra till företagets utveckling och kompetensförsörjning. Genom strategisk internkommunikation kan du skapa en inkluderande och schysst arbetsplats.

Allt hänger ihop och alla kan bidra

När fler får jobb minskar inkomstklyftorna , vilket i sin tur främjar social, ekonomisk och politisk inkludering. Att ha ett jobb är ofta ett steg mot att bli en mer medveten medborgare. Det bidrar också till bättre hälsa och välbefinnande. Vi som företagare har mycket att bidra med här. 

Lokalt engagemang

Vi företagare kan också påverka genom sponsring. Jag har valt att sponsra Nattvandrarna och Giving people. Ungdomarna är vår framtid. Vi vuxna måste visa att vi finns där för dem. Nattvandrarna gör ett mycket viktigt jobb genom att vara ute där ungdomar finns. Inga barn i Sverige ska behöva leva i fattigdom. Giving people hjälper barnfamiljer som lever i ekonomisk utsatthet. De ger akut hjälp med mat och andra viktiga förnödenheter samtidigt som de påverka samhället genom att belysa och prata om barnfattigdom. 

Fotboll förenar

Fotbollen har betytt oerhört mycket för mig i mitt liv. En gemenskap där din bakgrund och vad du gör utanför planen saknar betydelse. Utan den i ungdomen hade det kunnat gå galet. Som domare under många år träffade jag människor jag aldrig hade mött annars i mitt liv. Genom fotbollen träffade jag också min man.

Det finns också en del saker som inte är bra inom fotbollen där mycket pengar och engagemang riktas till herrsidan. Därför vill jag jobba för Eskilstuna United damfotbollsförening. Först som sponsor där jag kunde bidra med min kommunikationsexpertis och numera som styrelseledamot med särskilt ansvar för kommunikation. Jag är oerhört stolt över att var en del av denna fina förening som bidrar med så mycket gott inom fotbollen och i samhället.