Vassa budskap har stor vana av att hålla ihop kommunikationsprojekt och se till att alla inblandade vet vad de ska göra, när och hur. Du kan också anlita Vassa budskap för längre eller kortare kommunikatörsuppdrag. Med vår långa erfarenhet av både teori och praktik inom olika delar av kommunikatörsyrket kan vi snabbt börja leverera effektivt. 

Kommunals kongress 

Projektledare för produktion av dekor till Kommunals kongress 2013. Tillsammans med Graphera, som stod för designen, och en rad andra leverantörer såg Vassa budskap till att vepor, roll-uper, animeringar, armband med mera producerades och levererades enligt plan. Maj 2013.

Projektledare på Socialstyrelsen

Anna Arnerdal ledde arbetet med att kommunicera ut Socialstyrelsens arbete kring Trygg och säker vård för barn och unga i familjehem och HVB, som var ett uppdrag från regeringen. Det innebar bland annat att stötta delprojektledare i framtagandet av olika produkter och marknadsföra dem. Till exempel föreskrifter, hanbok och utbildningsmaterial. En del i detta arbete var också att arrangera sex regionala konferenser där Anna Arnerdal också var moderator. 

Augusti 2012-februari 2013.

Fler exempel på kommunikatörsuppdrag

- Omgörning av webbplats för Eskilstuna logistik och etablering. Våren 2019

- Produktion av populärversion av polisens årsredovisning. Vintern 2016

- Utvärdering av barn- och utbildningsförvaltningen i Nynäshamns intranät. Maj-september 2015

- Kommunikatör i Eskilstuna kommuns projekt med ny internportal. Våren 2014

- Kommunikationsplaner för förvaltningarna i Nynäshamns kommun. Hösten 2013

- Kommunikationshandbok för chefer och ledare i Eskilstuna kommun. Januari 2013
- Enligt statliga riktlinjer uppdaterat och producerat nytt material som riktar sig till barn och unga med psykisk ohälsa och deras anhöriga på både Botkyrka kommuns och Nynäshamns kommuns webbplats. Juli 2013